พช.อุตรดิตถ์ ต้อนรับ ผวจ.อุตรดิตถ์คนใหม่

64

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดฯ นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อม  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาส นายผล ดำธรรม  มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  คนใหม่ โดยมีภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน มาร่วมมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี  ดังนี้  สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์, คณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดอุตรดิตถ์, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์, คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการ ร้านวิเชียร ผ้าทอ (คุณวิเชียร แหยมยินดี)

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/รายงาน