จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่บำบัดทุกข์-บำรุงสุข

63

วันที่ 28 ต.ค.63 ที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี บ.ขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน ต.ค.63 โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย  หน่วยงานราชการรับผิดชอบ  ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรกว่า 40 หน่วยงาน

กิจกรรมในงาน ได้ให้ความรู้ทางการเกษตร  บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม  นวดแผนไทย ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตัดผม  การควบคุมและป้องกันตนเองจากอัคคีภัยในบ้าน  ขั้นตอนปฏิบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้คำปรึกษาการสมัครงานไปต่างประเทศ   รับฟังความคิดเห็น เรื่องราวร้องทุกข์ ความต้องการของประชาชนพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม

การมอบทุนการศึกษา ทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน  มอบสิ่งของให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส พันธุ์ปลานิล  ถุงยังชีพจำนวน  50 ชุด  ผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ชุด และมอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง  มีประชาชนมารับการบริการจำนวนมาก

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน