ม.วลัยลักษณ์ เปิดตัวสวนกล้วยหายาก นับ100 ชนิด

114

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย@อุทยานพฤกษศาสตร์” เพื่อเปิดตัวสวนกล้วย เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไทย-ต่างประเทศหายากเกือบ 100 สายพันธุ์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์  กล่าวว่า แนวคิดหลักของการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คือ การใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ทั้งในและนอกระบบ เน้นการสร้างความหลากหลาย ดุลยภาพและความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะกล้วยในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ จึงให้แนวคิดกับอุทยานพฤกษศาสตร์ไปพัฒนาพื้นที่และรวบรวมพันธุ์กล้วย เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปด้วย

ปัจจุบันอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้รวบรวมพันธุกรรมพืชกล้วยในเมืองไทยไว้ได้เกือบ 100 สายพันธุ์ จำนวน 292 ต้น เช่น กล้วยสาวกระทืบหอ กล้วยน้ำนม กล้วยนาก กล้วยร้อยหวี กล้วยช้าง กล้วยเทพรส กล้วยพม่าแหกคุก กล้วยนมสาว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นพันธุ์กล้วยหายาก เพื่อทำการศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อุทยานพฤกศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้  ทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม พันธุ์กล้วยไม้ กระบองเพชร ขิง ข่า สมุนไพร รวมทั้งการศึกษา

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน