เปิดตัวชิง นายก อบจ.น่าน นโยบายสวยหรู

251

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ   ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว  สส.พรรคเพื่อไทย (พท.) เขต 2ในฐานะผู้ดูแลผู้สมัครนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทยจังหวัดน่าน พร้อม นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สส. เขต 3  และทีมงาน สจ.น่าน เกือบ 24 เขต ให้การสนับสนุน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ หรือ สจ.เอ๋ง สจ.เขต.1 สจ.3 สมัย ประธานสภา อบจ.น่าน  ลงผู้สมัครชิง นายก อบจ.น่าน และผู้ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.น่าน ทั้ง 24 เขต  ร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.) และ ส.อบจ.น่านทั้ง 24 เขต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และเลขานุการ ทีมเพื่อไทยจังหวัดน่าน

นายนพรัตน์ ถาวงศ์  ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ. น่าน  เปิดเผยถึงนโยบายภายได้สโลแกน น่านน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว น่าเรียน น่าธรรม พร้อมนโยบายขับเคลื่อนบริหารเมืองน่าน ภายได้แนวคิดนโยบายที่ทำได้จริง 1.ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของ อบจ.น่าน 404 โลเมตร 2.ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 3.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอปัว 4.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอเวียงสา 5.ส่งเสริมเทศกาลเที่ยวทั่วน่านเชิงอนุรักษ์ 6.ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบองค์รวมทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็น 24 เขตการเลือกตั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กลต.) ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน