สิ้นแล้ว”อาจารย์แก้ว”เกจิดังแห่งลุ่มน้ำน่าน

140

วันที่ 26 ตุลาคม 63 เวลา 16.00 น.ที่เมรุจำลอง  9  ยอด วัดหนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายมหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ฝ่ายธรรมยุต )  นายพิภัช  ประจันเขตต์  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพและทอดผ้ามหาบังสกุล  พระครูประภากรพิศิษฏ์ (ยงยุทธ  ปภากโร) หรือ อาจารย์แก้ว  เกจิ แห่งลุ่มน้ำน่าน ที่ได้มรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยมี นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา  นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง  นายสมศักดิ์  หอมเพียร  กำนันตำบลป่าเซ่า อ.เมือง นายบุญธรรม  กอนโภชน์  ผู้จัดการ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมศิษยานุศิษย์ ร่วมงานจำนวนมาก

ประวัติพระครูประภากรพิศิษฏ์ (ยงยุทธ  ปภากโร) หรือ อาจารย์แก้ว พรรษาที่ 30 อายุ 62 ปี อุปสมบทเมื่อ อายุ 32 ปี เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2533 เวลา 16.30 น. ที่วัดหมอนไม้    ต.ป่าเซ่า อ.เมือง พระอุปัชฌาย์ พระครูปริยัติสาทร พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาภิญโญ  ปวฑฒโน พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาเฉลิม  จันทสโร  หลังจากนั้นได้ย้ายสังกัด วัดหนองกลาย  เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2542 เพื่อมาเป็นเจ้าอาวาส

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน