เปิดธนาคารปูม้าบนบก กลุ่มประมงเรือเล็กฯบ้านพลา

228

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.63 ม.ล.ปีกทอง  ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา โดยมี ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำธนาคารปูม้า ผู้แทนจากวช.  ,นางลำพอง ในเมือง ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา ,พระครูวิธานสุพัฒนกิจ ดร.เจ้าอาวาสวัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณวัดพลาในการจัดตั้งธนาคารปูม้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของธนาคารปูม้าบนบกในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา บ้านพลา กว่า 1,000,000 ตัว

มล ปีกทอง  ทองใหญ่ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ เพื่อส่งเสริมวิธีการขยายพันธุ์และเพาะพันธุ์เลี้ยงลูกปูม้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามผลการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการประกอบอาชีพประมงเรือเล็กชายฝั่ง และเพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์ลูกปูม้าที่เพาะเลี้ยงให้แก่บริษัท หรือบุคคลที่สนใจนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ  อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “พีทีที แทงค์”ได้มุ่งมั่นสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน จังหวัดระยองเสมอมา

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน