นายก อบจ.จะพ้นวาระ วอนขอโอกาสอีกสมัย

111

วันที่ 23 ต.ค. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.)อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 มีคณะผู้บริหาร และส.อบจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การประชุมสภา อบจ.ระยอง ดังกล่าว เป็นการประชุมนัดสุดท้าย ก่อนที่ คณะผู้บริหาร และส.อบจ.ระยอง จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ปลายปีนี้

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า ตามที่ กตต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นปลายปีนี้ ทำให้ตนและ ส.อบจ.ทุกคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั้น แต่ยังมีงานที่ยังค้างอยู่ เช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ครบวงจร เรื่องของการศึกษาสายอาชีวศึกษาของ อบจ.ระยอง ที่จบออกไปต้องมีงานทำ และโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เรื่องการศึกษาจบไปแล้วมีงานทำ เป็นต้น ผมและคณะผู้บริหาร จึงวอนขอโอกาส ขออาสาพี่น้องประชาชนได้เข้ามาทำงานสานต่องานที่ยังค้างคาอยู่ต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนอย่างมาก.

นิตยา   ทุมมานนท์  จ.ระยอง/รายงาน