สวดมนต์เจริญจิตภาวนาคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

48

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน    พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมี  นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีจัสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน