วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดเบญจม​บพิตร นำขบวนผู้บริหารและนักเรียน วางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2363

23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (บ.บ.) ซึ่งนำโดยอาจารย์ปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ ตลอดจนตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2563 ซึ่งครบรอบ 120 ปี โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวงโยธวาทิตว่า 100 คน ร่วมบรรเลงเพลงนำขบวน

ที่ผ่านมา วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรสร้างผลงานจากการประกวดวงโยธวาทิตระดับกรุงเทพฯ และระดับประเทศจำนวนมาก และผลิตบุคลากรคุณภาพในแวดวงดนตรีมากมาย อาทิเช่น นายต่อตระกูล ใบเงิน (ต่อ Silly Fools) นายพีรพัฒน์ กฤชเพชร (โจ๊ก Shogunjump) นายปรัชญา มีบำรุง (เคน Zeal) นายทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล (ชูหั่ง Potato) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของวงโยธวาทิตและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา สถาปณาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสีประจำโรงเรียน คือ ชมพู-เหลือง มีคำขวัญที่อยู่ในเนื้อเพลงโรงเรียนที่สืบทอดต่อๆ กันมา ได้แก่ “รุ่นพี่เกรียงไกร รุ่นน้องชายช่วยรักษา” “ข้าฯจะรักษาความดีเท่าชีวิต” เป็นต้น ติดต่อโรงเรียน http://www.mwbb.ac.th

WC รายงาน