ไหว้ครูเพลงรำมะนา รำลึกหลวงพ่อรุ่ง

73

วันที่ 22 ต.ค.63 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ตาคลี จ.นครสวรรค์ –  นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัย ครูดนตรี -นักเรียน  ไปร่วมทำพิธี ไหว้ครูเพลงพื้นบ้านรำมะนา ที่หมู่บ้านหนองสีนวล ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี นายพรชัย มั่นพรม เป็นครูเจ้าพิธี เพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อรุ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวลผู้ก่อตั้งวัด และปู่ช่วย มั่นพรม ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นครูต้นแบบที่ถ่ายทอดวิชาเพลงรำมะนาที่ใกล้สูญพันธุ์แก่ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมา โดยทางโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้นำครู -นักเรียนเข้ามาเรียนรู้วิชาของปู่ช่วย มั่นพรม ด้วยการฝึกตีกลองรำมะนา ขับร้องเพลงพื้นบ้าน การรำในวงรำมะนา และทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นบทเรียนแก่นักเรียน ฝึกสอนจนสามารถนำการแสดงรำมะนาออกสู่สายตาประชาชนได้

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน