ร้านค้าในตลาดอรัญประเทศเริ่มเก็บกวาดเตรียมเปิดค้าขายหลังน้ำลด

65

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 ต.ค. 63 บรรยากาศในตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มา3วัน ได้ลดระดับลงไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ถนนบางสายในตลาดอรัญประเทศ น้ำเริ่มแห้ง ประชาชนบ้านเรือนราษฎรโดยเฉพาะร้านค้าต่างๆที่ปิดร้านค้าจากสถานการณ์น้ำท่วมมา 3 วัน เริ่มมาช่วยกันกวาดล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมเปิดทำการค้าอีกครั้ง แต่ก็ยังมีถนนบางสายในตลาดอรัญประเทศ ซึ่งเป็นที่ต่ำยังมีน้ำท่วมขังบนถนนสูงประมาณ 10-15ซม.รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้  ได้เปิดทำการค้าเพื่อหวังมีรายได้เข้ามาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ มานาน3วันทำให้ต้องปิดกิจการค้า ภาพรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจในตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ได้รับความเสียหายหลายสิบล้านบาท

 

ส่วนบรรยากาศน้ำท่วมในเขต ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดน ที่ต้องรับมวลน้ำมาจากตลาดอรัญประเทศฯระดับน้ำที่ท่วมสูงได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีที่ลุ่มต่ำระดับน้ำที่ท่วมขังยังสูงประมาณ 50-80 ซม.ซึ่งถึงแม้น้ำจะเริ่มลดระดับลงแต่ความช่วยเหลือยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดย พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้สั่งการให้ พ.ท.ณัฐพล ม้วนเงิน รอง ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 พร้อมด้วย  ร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201 นำกำลังจิตอาสาทหารพราน นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม ออกไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านโสนน้อย ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กว่า100 ครัวเรือน สร้างความประทับใจและชื่นชมจากประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากที่ทหารไทยไม่ทอดทิ้งประชาชนยามยากลำบาก

นอกจากนี้ยังได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.ท่าข้ามฯซึ่งเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมจัดกำลังพลมาช่วยเก็บกวาดบ้านเรือนราษฎรหลังน้ำลดด้วย

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน