กรมปศุสัตว์เปิดสายด่วนรับช่วยเกษตรกรเจอภัยน้ำท่วม

186

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์และสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

21 ต.ค.63/ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต3 ปศุสัตว์จังหวัดและข้าราชการในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าจากอิทธิพลของพายดีเปรสชั่น และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุ่มทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อมาตั้งแต่วันที่ 7
ตุลาคม 2563 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ ทำให้ขาดแคลนอาหารสัตว์ร่วมพันตัว ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(ศปภศ)จึงได้สั่งการด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 15 ราย เป็นโคนมและโคเนื้อ จำนวน 508 ตัว แพะ 38 ตัว เบื้องต้นได้จัดหาหญ้าแห้งจำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษากรณีสัตว์เจ็บป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ บำรุงสุขภาพสัตว์ แล้ว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตกรได้อย่างทันท่วงที

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการ เตรียมความพร้อมด้านเสบียงอหารสัตว์ กว่า 5,600 ตัน หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรม รวม 325 หน่วย พาหนะสำหรับอพยพสัตว์ และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ 200 คัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุงคอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุดสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315และ 3326 หรือ disaster@dld.go.th

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน