เขื่อนลำตะคองต้องการเติมน้ำเพิ่มอีก 43 ล้าน ลบ.ม.

203

ชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ไม่มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายอ่างฯ เผยวันนี้มีปริมาณน้ำประมาณ 330 ล้าน ลบ.ม. ของความจุอ่างฯยังรับน้ำเพิ่มได้อีก 43 ล้าน ลบ.ม.

20ต.ค.63/นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบัน (20 ต.ค. 63) มีปริมาณน้ำประมาณ 330 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102 % ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 43 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด การระบายน้ำจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ มีระดับน้ำลดลง

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากจะมีการระบายน้ำออกจากอ่างฯ จะทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน