เทศกาลลอยกระทง กทม.เข้ม!

213

29 ต.ค.เตรียมพร้อมตรวจความเรียบร้อยท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนเทศกาลลอยกระทง เผย กทม.กำหนดจัดงาน 2 พื้นที่หลักบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง รวมทั้งจะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้

19 ต.ค.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและวางแผน (WAR ROOM ) ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง

ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม โดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง รวมทั้งจะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้

สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขตที่การจัดงานลอยกระทง และสำนักงานเขตที่มีโป๊ะหรือท่าเรือในพื้นที่ เร่งสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือ หากพบชำรุดให้นำเชือกมากั้นและให้ติดป้ายห้ามใช้

ส่วนโป๊ะหรือท่าเรือที่สามารถใช้ได้ให้ติดป้ายแจ้งจำนวนประชาชนที่ท่าเรือหรือโป๊ะแต่ละแห่งสามารถรองรับได้ โดยกำหนดให้จำกัดผู้ที่จะลงไปในท่าเรือหรือโป๊ะน้อยกว่าจำนวนที่สามารถรับได้จริงประมาณ ร้อยละ 20 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2563 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำ พ.ศ.2563 โดยกำชับให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยโป๊ะและท่าเทียบเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ขอให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้งดการเก็บกระทงที่มีผู้ลอยไปแล้ว เนื่องจากกระแสน้ำที่ค่อนข้างเย็นอาจทำให้เป็นตะคริวและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน