คลองพระสะทึง จ.สระแก้ว น้ำเพิ่มขึ้นจมทั้งหมู่บ้าน

87

ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เร่งระบายน้ำคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว หลังสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

19ต.ค.63/นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น บริเวณจีนใต้ตอนกลางทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน(19ต.ค.63)อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง  มีปริมาณน้ำ 69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 106 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.21 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลลงอ่างฯมีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณน้ำในคลองพระสะทึง บ้านเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ ระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.25 ม. มีแนวโน้มลดลง บ้านสระขวัญ อ.เมือง ระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.56 ม. มีแนวโน้มทรงตัว และบ้านแก้ง อ.เมือง ระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบบริเวณอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอเมืองสระแก้ว หากไม่มีฝนหนักตกลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้โครงการชลประทานสระแก้ว ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองสระแก้ว ฝ่ายความมั่นคง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง ในลำคลองพระสะทึง บริเวณสะพานบ้านแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน