เริ่มแล้ววันนี้!กินเจเยาวราช

แชร์

กทม.ชวนถือศีล กินผัก งดเนื้อสัตว์ ในเทศกาลกินเจเยาวราช วันนี้ถึง 25 ต.ค. 63
18 ต.ค. 63/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีเจเยาวราช 2563 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นายธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานจัดงาน นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563
ร่วมด้วย ดร.หลี่ หยิง หยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศโหย ร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งในพิธิเปิดงานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมปรุงเมนูเจมงคลเพื่อสุขภาพกระทะใหญ่ “ผัดหมี่จักรพรรดิชัยมงคลโป๊ยเซียน” แจกให้ผู้ที่มาร่วมงานด้วย
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชน ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จัดงาน “ประเพณีเจ เยาวราช 2563” ระหว่างวันที่16–25 ต.ค. 63 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ เพื่อกายใจ ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราช ที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะขอพรจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี
สำหรับประเพณีงานเจเยาวราช ถือว่าเป็นประเพณีประจำปีของชาวสัมพันธวงศ์ ที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช ตลอดหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ขณะเดียวกันยังถือเป็นเทศกาลงานบุญ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงการปวารณาตนถือศีล ทำบุญ ทำทาน อันจะส่งผลดีทางด้านจิตใจ ครอบครัว สังคม แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จัดงานจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลเรื่องสุขอนามัยของประชาชนทุกคน
อีกทั้ง เป็นการจัดงานในรูปแบบ Next Normal ที่คุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 อาทิ จุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 6 จุด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้างาน การลงทะเบียนเข้า–ออกผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ผู้ประกอบการร้านอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจลหรือ สเปรย์แอลกอฮอล์หน้าร้านค้าทุกร้านไม่จำหน่ายอาหารให้คนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมาท่องเที่ยวงานประเพณีเจเยาวราช 2563 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่องเที่ยวงานได้อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย โดยผู้ที่มาร่วมงานจะได้เลือกซื้ออาหารเจเลิศรสเต็มพื้นที่ 2 ฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงานจนถึงวันที่ 25 ต.ค. 63
จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

แชร์