ชื่นชม เด็กดอยสูง ใช้วันหยุดทำ “จานกาบหมาก” สร้างรายได้

22

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าว เดินทางไปที่ สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งได้เปิดให้มีการสอนและเป็นสื่อกลางถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ประชาชน โดยมีผู้สนใจมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ มี ด.ช นิติพงษ์ ศิริวนารักษ์ อายุ1 4 ปี  นักเรียน  ชั้น ม.2 เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเลโค๊ะ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กับเพื่อนๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการอัดทำจานกาบหมาก และเป็นรายได้เสริมไว้เป็นทุนการศึกษา  และไว้ช่วยเหลือครอบครัว

ด.ช.นิติพงษ์ เปิดเผยว่า จากการเรียนรู้ที่ศูนย์ฯแห่งนี้ ทำให้เกิดรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 170 -200 บาท / วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของการอัดจานกาบหมากที่ทำได้  ซึ่งถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางเพื่อประกอบอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวในอนาคต

ทั้งนี้ ทางศูนย์สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด   เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน เยาวชนที่มีความสนใจ ให้มาติดต่อประสานเรียนรู้ที่ศูนย์สหกรณ์การเกษตรฯ ส่วนผู้สนใจสั่งซื้อ “จานกาบหมาก” สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 098 957 0859 นางสาวยลดา พนาลัยรักษ์ หรือ น้องอ้อม จนท.ผู้ดูแลโครงการ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน