วาสลีน บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

15

วาสลีนดูแลสุขอนามัยที่ดี พร้อมปกป้องและดูแลนักเรียนไทยทั่วประเทศ โดยร่วมกับหมอเจี๊ยบ-ลลนา บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 500,000 ชิ้น มูลค่า 40 ล้านบาท แก่โรงเรียนในสังกัดสพฐ. รวมถึง รร.มัธยมวัดสิงห์ พร้อมแบ่งปันเทคนิคการล้างมืออย่างถูกต้องด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ไม่ทำร้ายผิวจากวาสลีน เมื่อเร็วๆนี้

#CaringHandsForThailand #VaselineTH