กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่

14

ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อม พันเอกปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 คนใหม่ จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายสิบ และกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน