กทม.หนุนถือศีลกินเจ

81

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

 

กทม.เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลงานเจเยาวราช

17ต.ค.63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้ออาหารเจบริเวณพื้นที่เยาวราช โดยจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักเทศกิจ ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พลับพลาไชย 1 – 2 สน.จักรวรรดิ และ อปพร.เขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 25 ต.ค.63 มุ่งเน้นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันการตั้งวางสิ่งของ การจำหน่ายสินค้า รวมถึงผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ไม่ให้ตั้งวางในลักษณะกีดขวางทางสัญจรของประชาชนและยวดยาน

สำหรับในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และจัดระเบียบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง ตลอดจนบริเวณซอยแยก ซอยร่วม ทางม้าลาย ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นอกจากนี้จะกวดขันร้านค้าภายในงานให้ทำการค้าขายภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หน้าร้านค้าทุกร้านพร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการค้าของคณะกรรมการจัดงานอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มาเที่ยวงานขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ด้วยเช่นกัน โดยก่อนเข้างานต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 6 จุด เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้า–ออกผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน