SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี

แชร์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วย คณะผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563


แชร์