ประธานศาลฎีกา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563

37

ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

​เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมนำไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษา ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา


สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รวบรวมจตุปัจจัย
ซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,250,848.04 บาท โดยได้มอบเงินบำรุงให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดาราม
และโรงเรียนวัดศรีสุดาราม โรงเรียนละ 50,000บาท ในโอกาสนี้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้


ทั้งนี้ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า
วัดชีปะขาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ 1
ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิม แล้วโปรดให้ลงเขื่อนหน้าวัด เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งอีกครั้นการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดศรีสุดารามวรวิหาร และยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เพื่อเป็นอนุสรณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชอัยยิกาเจ้าของพระองค์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน