“สี จิ้นผิง”ไขรหัสเซินเจิ้น

40

ปธน.จีนลงพื้นที่ จิตวิญญาณเซินเจิ้น ไขรหัสพลังสร้างสรรค์ที่น่าอัศจรรย์

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า “ประชาชนเซินเจิ้นใช้เวลา 40 ปีก้าวผ่านกระบวนการที่มหานครระดับโลกหลายแห่งของต่างประเทศ ต้องใช้เวลานับร้อยปีจึงจะเดินทางถึงเป้าหมาย นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในประวัติวิวัฒนาการของโลกที่ประชาชนจีนสร้างขึ้น” หากถามว่าเพราะแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นได้?

นายสี จิ้นผิง ไขปริศนาว่า ด้วยจิตมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่กล้าฟันฝ่า กล้าทดลอง ด้วยความตั้งใจทำจริงที่จะลงลึกปฏิรูปรอบด้าน ด้วยจิตใจที่มุ่งเปิดเสรีปลดปล่อยความคิดและก้าวไปพร้อมกับกาลเวลา และด้วยวิสัยทัศน์ทำการพัฒนาที่ยืนหยัดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การสร้างสรรค์

เซินเจิ้น มุ่งปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตของสังคม ทุ่มแรงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งบประมาณสำหรับการวิจัยและการพัฒนารายปีเป็น 100,000 ล้านหยวน

อย่างไรก็ตาม การทำจริง เซินเจิ้นยังเป็นเมืองนำร่องของประเทศที่ดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด ริเริ่มมาตรการปฏิรูปกว่า 1,000 ประการ

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรี ค.ศ. 1980 ยอดการนำเข้าส่งออกการค้าต่างประเทศเซินเจิ้นเป็น 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงปี 2019 ได้เพิ่มเป็น 431,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 26.1% และมีบริษัทที่ติด 500 อันดับแรกของโลกมาลงทุนในเซินเจิ้นถึง 100 บริษัท

การถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง รายได้ที่ใช้จ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวเมืองเซินเจิ้นปี 2019 เป็น 62,500 หยวน เพิ่มขึ้น 31.6 เท่าเมื่อเทียบกับปี 1985 ได้ขึ้นสู่ระดับการอยู่ดีมีสุขที่ได้คุณภาพรอบด้าน จากเดิมที่ต้องแก้ไขปัญหาปากท้อง ถือเป็นความสำเร็จแบบก้าวกระโดดที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์

Cr. สำนักข่าว​ CMG Asia Pacific