ป.ป.ช.รวบ 2 รองนายกเทศบาลตำบลเรียกรับสินบน

71

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับการร้องเรียนว่า มี จนท.รัฐ  สังกัด อปท.แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร มีพฤติกรรมเรียกรับเงินค่าตอบแทน เพื่อโยกย้ายตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน  ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ใน อ.วาริชภูมิ  เป็นเงิน 60,000 บาท มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แต่แบ่งเป็นงวด งวดแรก 10,000 บาท

 ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม 2563 จนท.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร  และ จนท.ตำรวจ สภ.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จึงวางแผนเข้าจับกุม นัดมอบเงินหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลคำบ่อ  ต่อมาเวลา 13.30 น. มีผู้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุสีบรอนซ์ ทะเบียน บล 363 สกลนคร มาตามนัดหมาย 3 ราย พบว่า  2 ใน 3 ราย เป็นรองนายกเทศบาลตำบล อีกรายเป็นที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบล จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 10 ใบนำส่ง พ.ต.ท.อภิเดช บุญไชโย สว.(สอบสวน) พงส.สภ.คำบ่อ ดำเนินดดี พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 171 ฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานฯ โดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายผลเนื่องจากคาดว่าทำเป็นกระบวนการ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน