กฟผ.ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา จิตอาสาเพื่อสังคม ที่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 45

30

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งน่าน พร้อมทีมงาน  จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี นายจำนงค์ สมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา  โต๊ะ  24 ตัว โต๊ะประชุมใหญ่ 1 ตัว ชั้นวางเอกสาร 10 ตัว ที่พักขยะ 1 หลัง และชั้นวางเครื่องเสียง 1 ตัว สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับทางโรงเรียนได้ดีเช่นเดิม ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน