รพ.น่าน จัดโรงทาน “อิ่มบุญ” รำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

80

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม   เวลา 11.30  น. ที่ โรงทานอิ่มบุญ โรงพยาบาลน่าน” บริเวณลานชั้น 1 ตึก 40 ปี โรงพยาบาลน่าน นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.น่าน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน, นพ.นิวัตชัย สุจริตจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน, คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยเจ้าภาพอาหาร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกภาคส่วน กว่า 40 คณะ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 800 คน

ประสิทธิ์  สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน