บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องบิน เริ่ม 15 ตุลาคม 2563

35

กรุงเทพฯ/ 14 ตุลาคม 2563 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบของชุดถาดอาหาร ประกอบด้วย อาหารอุ่นร้อน และน้ำดื่ม ในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยเครื่องบินแบบแอร์บัส ทั้งเส้นทางขาเข้า และขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

ส่วนเที่ยวบินที่ทำการบินโดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ จะให้บริการชุดถาดอาหารอุ่นร้อนเฉพาะเที่ยวบินขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ และในเที่ยวบินขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ จะให้บริการชุดถาดอาหารแบบไม่อุ่นร้อนแทน

ส่วนเครื่องดื่มร้อน และอาหารพิเศษ สายการบินฯ ยังคงงดให้บริการ  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.