ส.ป.ก.รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์”

58

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงาน”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์”ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานกาผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงาน”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์”ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ด้าน ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

ในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดพิธีวางพวงมาลา บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อมาในเวลา 15.52 น. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ(การยืนสงบนิ่ง) สำหรับ ในช่วงเวลา 17.30-19.00 น. ได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที คือ

1.การแสดงบทเพลงเพื่อพ่อ วง”คชา”จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.การแสดงโจนัส แอนเดอร์สัน ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
3.การบรรเลงเพลงขลุ่ยพระราชนิพนธ์ โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

งาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 สำหรับในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชุด”ผู้พากเพียรนามมหาชนก โดยมี ดร.อุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิด”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์”

ขณะเดียวกัน นางสมพิศ วงศ์ปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน จึงขอเชิญประชาชน/ผู้สนใจ ชมนิทรรศการพิเศษ”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” นิทรรศการ “เรียนรู้ อยู่จริง 109 คน ต้นแบบ” และนิทรรศการภาคีความร่วมมือ “สายธารพระกรุณากษัตริย์เกษตร”

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่ออาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ นำเสนอผ่านนิทรรศการพิเศษ การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาของแผ่นดิน ตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 13 ต.ค.63

ในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดพิธีวางพวงมาลา บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขณะเดียวกัน ในเวลา 15.52 น. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ(การยืนสงบนิ่ง) สำหรับ ในช่วงเวลา 17.30-19.00 น. ได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที คือ
1.การแสดงบทเพลงเพื่อพ่อ วง”คชา”จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.การแสดงโจนัส แอนเดอร์สัน ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
3.การบรรเลงเพลงขลุ่ยพระราชนิพนธ์ โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

อย่างไรก็ตาม งาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 สำหรับในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชุด”ผู้พากเพียรนามมหาชนก โดยมี ดร.อุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิด”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์”

ต่อมานางสมพิศ วงศ์ปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน จึงขอเชิญประชาชน/ผู้สนใจ ชมนิทรรศการพิเศษ”ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” นิทรรศการ “เรียนรู้ อยู่จริง 109 คน ต้นแบบ” และนิทรรศการภาคีความร่วมมือ “สายธารพระกรุณากษัตริย์เกษตร”

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อ อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ นำเสนอผ่านนิทรรศการพิเศษ การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาของแผ่นดิน ตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์. รายงาน