“ลดาวัลลิ์”แสดงความห่วงใยสถานการณ์ทางการเมือง 14ต.ค.63

45

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค

“ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์”ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาคได้โพสต์เฟ้ซบุ๊กทีมเสมอภาค และเฟ้ซบุ๊กส่วนตัว แสดงความห่วงใย สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ เกรงจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น ขอร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าใช้ความรุนแรงและอยากเติมฟืนเข้ากองไฟ

“รู้สึกห่วงใยสถานการณ์การเมืองไทยวันนี้มากค่ะ ขอฝากถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่าใช้ความรุนแรงในทุกกรณี และอย่าเติมฟืนเข้ากองไฟนะคะ #แก้ปัญหาด้วยปัญญา #อย่าใช้อารมณ์ #คนไทยรักกัน #ทีมเสมอภาค #เราเสมอภาค #ลดาวัลลิ์วงศ์ศรีวงศ์”

ขณะเดียวกัน ดร.นิติธร สีเขียว ทีมเสมอภาคก็ได้โพสต์เฟ้ซบุ๊กส่วนตัวและทวิตเตอร์ เตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมขณะนี้ให้ระมัดระวังการสร้างสถานการณ์จากมือที่สาม ที่จะทำให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน