โรบินสันไลฟ์สไตล์เชิญชวน น้องๆ หนูประกวด “หนูน้อยนพมาศ…สืบสานประเพณี”

31

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเชิญชวน น้องๆ หนู ร่วมประกวด..หนูน้อยนพมาศ..เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทงลุ้นเงินรางวัลมูลค่ารวม12,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้-30 ตุลาคม63

คุณสมบัติ
เด็กชายและหญิงอายุ 6-12 ปี
ㆍใบสมัคร 1 ใบ (สามารถขอรับได้ที่จุดบริการลูกค้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์)
ㆍสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้สมัคร)จำนวน 1 ฉบับ

กติกาการร่วมกิจกรรมหากมีรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,O00 บาทขึ้นไป ทางบริษัทขอหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
-ประกวดวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 63
-ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00น.ชั้น.3 ลานกิจกรรมศูนย์โรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ
-เริ่มประกวดเวลา14.00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
#คุณ.เอกรักษ์ แสงสุวรรณ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) โทร.094-9163536
#คุณ.สุรศักดิ์ ศิริรัตน์(ลักกี้ ) (ผู้จัดการแผนกการตลาด) โทร.084-6511414 ID.Line:luckey0000