คณะศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ กทม.ทอดกฐินสร้างพระอุโบสถที่เต่างอย

22

อดีต รอง ผวจ.สกลนคร ร่วมกับคณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถวัดโนนสะอาด ต.บึงทวาย อ.เต่างอย ได้ปัจจัยกว่า 1,200,000 บาท

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน