จิตอาสา “พัฒนาชุมชนริมแม่น้ำ”รำลึกวันสวรรคต ร.9

119

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 บริเวณท่าเรือ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนริมแม่น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี รอง ผวจ.สกลนคร ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน  นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้  ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดสกลนคร รวม 109 ครั้ง  พระราชทานโครงการพระราชดำริ  ประเภทโครงการแหล่งน้ำ 231 โครงการ ประเภทโครงการส่งเสริมอาชีพ 25 โครงการ และโครงการประเภทอื่นๆ รวม 286 โครงการ

วัฒนะ แก้วก่า  จ. สกลนคร/รายงาน