พ่อเมืองอุตรดิตถ์นำขุดรอกคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล

19

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณคลองชายเขา หมู่ที่ 6 ต.น้ำริด อ.เมือง นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอย ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดถนนรอบคลอง ตลอดจนแนวข้างคลองให้มีสภาพสวยงาม  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์กาล

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน