เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดนิทรรศการพระบรมฉายลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หัวข้อ “คนดี…เข็มแข็งในความดี”

แชร์

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานนิทรรศการพระบรมฉายลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หัวข้อ “คนดี…เข็มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติ จาก นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

สำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน ๑๕๐ ท่านแรก ในแต่ละวัน จะได้รับเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๙ น. ทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานสกายวอร์ค ชั้น 2


แชร์