มจพ.วิทยาเขตระยอง สนับสนุนผ่าต้อกระจกและโรคตา

64

เวลา 10.00 น.วันที่ 11 ต.ค.ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มอบเงินจำนวน 330,000 บาท สนับสนุนโครงการผ่าต้อกระจกและโรคตา ให้กับ โรงพยาบาลระยอง โดยมี นายแพทย์ สุกิจ  บรรจงกิจ รอง ผอ.รพ.ระยอง เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลระยอง

ศ.ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ กล่าวว่า  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต่อกระจกและโรคตาเป็นประจำทุกปี  ในปีที่ผ่านมาได้ทำโครงการนี้ที่ โรงพยาบาลบ้านค่าย สามารถช่วยเหลือผ่าตัดดวงตาได้  68 ดวง จำนวน 68 คน  นักศึกษาของสถาบัน ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ได้ตระหนักในการช่วยเหลือสังคม ได้ทำโครงการเพิ่มเติม มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น จึงนำเงินจำนวน 330,000 บาท มามอบให้ทางโรงพยาบาลระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการผ่าตัดดวงตาและโรคตา ซึ่งทางโรงพยาบาลระยอง มีงบของภาครัฐอยู่แล้วบางส่วน แต่มีบางส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก  นำไปจัดการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคตาทั้งหมด

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน