เอสซีจี และ กลุ่มบริษัทดาว จัดงานกฐินลดโลกร้อน

100

วันที่  10 ตุลาคม นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์  เอสซีจี นายชลณัฐ  ญาณารณพ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายสุทิน    ประไพตระกูล  ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์  นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล  ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และรัฐกิจสัมพันธ์  กลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนหนองแฟบ โดยนายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายธนวงษ์  กล่าวว่า  เอสซีจี และกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนับสนุนปัจจัยในงานทอดกฐินครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,029,685 บาทเพื่อสืบสานประเพณีทอดผ้ากฐินสามัคคี เป็นประเพณีสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ

สำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็น ‘กฐินลดโลกร้อน’ โดยภาชนะที่นำมาใส่อาหารสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมในวันทอดกฐินนั้นจะเป็นภาชนะที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก งดการนำโฟมหรือภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใส่อาหาร และเนื่องด้วยหนองแฟบเป็นหนึ่งในวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ภายในวัดจะมีถังคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ คัดแยกขยะเปียก แห้ง ตลอดจนคัดแยกตามประเภทของวัสดุเพื่อง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณการฝังกลบลดลง ไม่มีการหลุดรอดของขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อลดปริมาณขยะก็สามารถลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้

นิตยา   ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน