เปิดแล้ว การแข่งเรือประเพณี เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน ร.10

192

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณกองอำนวยการ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือเฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563  นัดปิดสนาม ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 –11 ตุลาคม 2563 โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงาน

สำหรับเรือแข่งของจังหวัดจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ หัวเรือเป็นรูปพญานาค ชูคอส อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวสลักลายสวยงาม อย่างวิจิตรพิสดาร มีเรือเข้าร่วมแข่งขีนรวมทั้งสิ้น 33 ลำ แยกเป็นเรือใหญ่ 4 ลำ เรือกลาง   8 ลำ เรือเล็ก 6 ลำ เรือโบราณ 6 ลำ เรือเอกลักษณ์น่าน 9 ลำ โดยการจัดแข่งเรือในครั้งได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน แลการเว้นระยะห่างตาม แนวทางการปฏิบัติ (Ne Nomal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน แก่วัดอารามหลวงจังหวัดน่าน รวม 4 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (วัดหลวงกลางเวียง) , วัดพญาภู วัดพระธาตุแช่แห้ง และวัดบุญยืน  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้แก่ วัดภูมินทร์ งานประเพณีแข่งเรือกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยพระราชทาน  ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีของชาวจังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดน่าน  สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน  เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัททีโอที   บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด  และอีกหลายหน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน  และได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดทั้งภาพและเสียง เครือข่ายวิทยุชุมชน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน