ทอดกฐินสามัคคี วัดท่าถนน ยอดรวมกว่า 2 แสนบาท

46

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าถนน หรือวัดวังเตาหม้อเดิม (ชั้นล่าง) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมี พระมหาเปรี่ยม อาจิณฺโณ เจ้าอาวาสวัดท่าถนน เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ประธานอุปถัมภ์ ฝ่ายฆารวาส และคณะกรรมการ ทายก ทายิกาประชาชน จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

สำหรับยอดรวมเงินในการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาร่วมทำบุญรวมเงินทั้งสิ้น 2,513,23.50 บาท

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/รายงาน