เปิดเวทีรับฟังแนวทางกำจัดกากอุตสาหกรรมนำมาใช้ใหม่

44

วันที่ 10 ต.ค. นายอินทรีย์  เกิดมณี  ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังความเห็นโครงการกำจัดกากอุสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ มี นายกำพล  แจ้งสุทธิวราวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บ.ปตท จำกัด ( มหาชน ) พร้อมผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วมรับฟังที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

นายกำพล   กล่าวว่า  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานให้ครบถ้วนต่อไป  ทั้งนี้โครงการออกแบบให้สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 200 ตันต่อวัน หรือ 60,000 ตันต่อปี  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พื้นที่ของโครงการมีขนาดประมาณ 60 ไร่

นายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย  กรรมการผู้จัดการ บ.สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นบ้านของอุตสาหกรรมที่มีความพิเศษและศูนย์รวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ โครงการของ ปตท. และ สุเอซ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้วยการส่งมอบโรงบำบัดกากอุตสาหกรรมชั้นหนึ่ง ที่สามารถควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมให้ลดน้อยลงและช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแท้จริง

นิตยา   ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน