กรรมาธิการฯเดินหน้าสร้างองค์ความรู้แก้ปัญหาภัยแล้งแก่ อปท.

48

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เดินทางประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 42 แห่ง กว่า คน 100 คน เดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านท่าม่วง ต.หนองลาด อ.เมือง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ มีแม่น้ำอูน ที่มีต้นกำเนิดมาจากเขื่อนน้ำอูนใน อ.พังโคนไหลผ่าน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ จ.นครพนม โดยในฤดูมรสุมน้ำในแม่น้ำแห่งนี้จะเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน แต่เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาปริมาณฝนที่ตกลงมามีน้อยมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอูนลดระดับอย่างรวดเร็ว จนชาวบ้านไม่มีน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ จากนั้น ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาดได้นำคณะตรวจสอบสภาพน้ำอูน ที่บ้านดอนแคนหมู่ 4 ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับบ้านท่าม่วง ชาวบ้านอยากที่จะสร้างฝายชะลอน้ำแกนซอยซีเมนต์ ขนาดความกว้าง 50 ถึง 60 เมตร สูง 2 เมตร สำหรับเก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ทางกรรมาธิการได้แนะแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทำเอกสารโครงการฯ ส่งให้กับทาง อปท. และ ผวจ.สกลนคร ที่ทางคณะได้มีการพูดคุยแนวทาง ในการแก้ปัญหาภัยแล้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ จากนั้นคณะ กมธ.ฯ ยังได้เดินทางติดตามสภาพพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.พังขว้าง อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบจากลำห้วยโมง ซึ่งไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก และไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง ก่อนไหลลงสู่หนองหารแต่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ จึงอยากที่จะสร้างฝายชะลอน้ำแกนซอยซีเมนต์ และจัดทำโครงการฯเสนอไปทาง จ.สกลนคร และ อบจ.สกลนคร เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการฯตามที่ทางคณะกรรมาธิการได้เสนอแนะต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน