กทม.เปิด 30 สวนบริการประชาชนวันลอยกระทง

39

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิด 30 สวนให้ลอยกระทง เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการสำคัญป้องกันโควิด-19 ต้องระวังการ์ดไม่ตก

9 ต.ค. 63/พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 86/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทงตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการ รวมถึงหลายสถานที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายแห่งกำหนดจัดงานดังกล่าว และคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม ที่ประชุมจึงย้ำเตือนขอให้เจ้าของสถานที่และประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยในส่วนของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และอนุญาตเฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้นให้สามารถเข้าไปลอยกระทงในสวนสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ประจำสวนฯ ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนถึงการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสวนฯ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ

อย่างไรก็ดีเนื่องจากอาจมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลอยกระทงในสวนฯ จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยเพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นๆ ขอให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และการดูแลให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน