กทม.เร่งเคลียร์ขยะวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูน้ำหลาก

55

กทม. เพิ่มรอบจัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมขอความร่วมมือเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ช่วยผลักดันวัชพืชลงทะเล

9 ต.ค. 63/นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี แม่น้ำเจ้าพระยาจะมีปริมาณขยะและวัชพืชที่ไหลลงมาพร้อมกับน้ำเหนือจำนวนมากกว่าปกติหลายร้อยตันต่อเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพฯ เนื่องจากขยะและวัชพืชเหล่านี้จะลอยไปติดหน้าประตูระบายน้ำและกีดขวางทางน้ำไหล ในปี 2562 กรุงเทพฯ เข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากช่วงกลางเดือนกันยายน แต่ในปีนี้ (2563) เข้าสู่ฤดูน้ำหลากช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาขยะและวัชพืชจากน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมายังแม่น้ำเจ้าพระยาชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ ตลอดจนเพิ่มรอบในการจัดเก็บ เพื่อเร่งจัดเก็บขยะและวัชพืชต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นต้นมา จนกว่าปริมาณวัชพืชจะเบาบางลง

สำหรับอัตรากำลังและยานพาหนะรองรับการจัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูน้ำหลากในปีนี้ ประกอบด้วย อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง 187 คน เรือ 53 ลำ ได้แก่ เรือตรวจการณ์ 1 ลำ เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2×8 เมตร 34 ลำ เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2×6 เมตร 3 ลำ

เรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืช ขนาด 4×14 เมตร 6 ลำ เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 6×14 เมตร 3 ลำ เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 6.3×19 เมตร 3 ลำ เรือกวาดเก็บวัชพืช ขนาด 3.5×14 เมตร 3 ลำ และรถ 8 คัน เป็นรถบรรทุกกระบะเทท้าย 4 คัน และรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อติดเครนไฮโดรลิค 1 คัน

สำหรับ ภารกิจการจัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูน้ำหลากในปีนี้ประกอบด้วย 1.จัดเรือไฟเบอร์กลาส ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชที่เข้าไปติดบริเวณท่าเทียบเรือสำคัญต่าง ๆ และผลักดันวัชพืชที่ติดอยู่จำนวนมากให้เรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืชใช้สายพานลำเลียงวัชพืชที่มีปริมาณหนาแน่น

2.จัดเรือกวาดเก็บวัชพืช ดำเนินการจัดเก็บบริเวณที่มีวัชพืชปริมาณมากซึ่งเรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืชเข้าไม่ถึง

3.รถเก็บขนมูลฝอยที่รองรับวัชพืช และเรือขนาดเล็ก ให้ดำเนินการเพิ่มเที่ยวรถและเรือเก็บขนมูลฝอย จากเดิม 1-2 เที่ยวต่อคัน/ลำ เป็น 2-4 เที่ยวต่อคัน/ลำ 4.เรือขนาดใหญ่ ไม่จำกัดเที่ยวในการดำเนินการจัดเก็บและลำเลียงขึ้นรถเก็บขนมูลฝอย โดยมีจุดลำเลียงขยะบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งพระนคร และคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ ฝั่งธนบุรี และส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย และนำวัชพืชไปทำปุ๋ยต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการประสานผู้ดูแลประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เปิดประตูระบายน้ำบางส่วน เพื่อช่วยผลักดันวัชพืชลงสู่ทะเลโดยเร็ว เนื่องจากวัชพืชที่อยู่ในน้ำเค็มจะมีการย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีอัตรากำลังที่จำกัด ดังนั้น การจะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดปริมาณขยะและวัชพืชที่ไหลหลากมาพร้อมน้ำเหนือนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่น้ำเหนือไหลผ่านในการช่วยจัดเก็บขยะและวัชพืชบางส่วนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหากทุกฝ่ายบูรณาการความร่วมมือกันแล้ว จะทำให้ระบบการการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน