กาชาดระยองเย็บ “เต้านมเทียม”มอบให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

38

เวลา 14.30 น. วันที่ 9 ต.ค. นางดารณี เกิดมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการเย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ และ โครงการส่งต่อน้ำใจให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง ในทัณฑ์สถานหญิงทั่วประเทศ มี นายกรวุฒิ พลอาสา ผู้จัดการโรบินสัน นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนเรือนจำกลางระยอง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเย็บเต้านมเทียม ที่ ห้างเซ็นทรัลสาขาระยอง จ.ระยอง

นางดารณี เกิดมณี กล่าวว่า ในเดือนตุลาคมของทุกๆปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม จึงมีโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะทำให้การรวมกลุ่มเย็บเต้านมเทียมของจิตอาสา รวมถึงการออกมารับเต้านมเทียมของผู้ป่วยมีความลำบากมากขึ้น แต่ยังคงมีผู้ป่วยที่รอรับเต้านมเทียมอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในวันนี้มีการเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยวิทยากรจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

นอกจากนั้นยังได้ บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นผู้ให้การสนับสนุนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ LLDPE เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเต้านมเทียม ส่วนโครงการ ส่งต่อน้ำใจให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง เพียงซื้อสินค้าแผนกชุดชั้นในผู้หญิงที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ร่วมบริจาค กางเกงชั้นในใหม่จำนวน 1 ตัว หรือ จะบริจาคกางเกงชั้นในใหม่ เสื้อชั้นในใหม่ เพิ่มได้ในราคาตัวละ 50 บาท เพื่อมอบเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑ์สถานหญิงทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 40,000 ราย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน