เอสซีลอร์ส่งมอบสุขภาพสายตาดีผ่านกิจกรรมแชร์ความรู้ 7 วิธีดูแลดวงตา

36

กลุ่มบริษัทเครือเอสซีลอร์ นำโดย ขนิษฐา ทะแกล้วพันธุ์ (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพันธกิจช่วยเหลือสังคมส่วนปฏิบัติการภาคพื้นเอเชียกรุ๊ป กลุ่มบริษัทเอสซีลอร์ พร้อมด้วยพนักงาน ออกหน่วยบริการตรวจวัดแก่ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการตรวจวัดสุขภาพสายตาเป็นประจำ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลปกป้องสายตาเพื่อการมองเห็นที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา