ซีพี ออลล์ ขยายโมเดลต้นกล้าไร้ถัง

43

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายโรงเรียน ลงพื้นที่ศึกษาโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเกาะสมุย, โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ – เกาะพะงัน,โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” เพื่อขยายโมเดลการลดขยะจาก บ่มเพาะเยาวชนด้านการจัดการขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้