SPRC มอบกฐินเงินล้านให้แก่วัดห้วยโป่ง

96

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) นำโดย นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชุมชนวัดห้วยโป่ง ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1, 2 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยทั้งสิ้น 1,086,679 บาท ซึ่งปัจจัยที่รวบรวมได้จะนำไปบูรณะศาสนสถานของวัดห้วยโป่งต่อไป

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่าวว่า SPRC ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ประเพณีถวายผ้ากฐินสามัคคีถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในชุมชนภายใต้โครงการ “ทำดี หน้าตาดีกับน้องสตาร์”

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน