โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วยเอฟทีเอ

42

7 ต.ค.63 / นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วยเอฟทีเอ” ปีที่ 3 โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องและสานต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโคนมของไทย และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเตรียมความพร้อมเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA

กานต์ เหมสมิติ รายงาน