ร่วมแสดงความยินดี

48

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี กับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้