ผอ.ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ตาคลี รับรางวัลวัฒนาคุณาธร

35

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมต.กระทรวงวัฒนธรรม มองรางวัลวัฒนคุณาธร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้แก่ นางสาว ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ตาคลี จ.นครสวรรค์  ที่กระทรวงวัฒนธรรม วันก่อน