ร่วมแสดงความยินดี อ.ต.ก.ครบรอบ 46 ปี

6ต.ค.63/ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ครบรอบ 46 ปี โดยมี นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นผู้รับมอบ

โอกาสนี้ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมพิธีสักการะท้าวมหาพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลท้าวมหาพรหม สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63